Vilket belopp återbetalas när en del av eller hela beställningen returneras?